• Aan de slag!

In 3 stappen naar uw eigen BV

Onderstaand formulier vult u in voor het opstarten van uw eigen BV. Zodra wij alle gegevens hebben ontvangen, kunnen we voor u aan de slag. Zo maken we het voor u zo gemakkelijk mogelijk om een eigen BV op te starten!

STAP 1 - ALGEMEEN
De aanvraag betreft:

Statutaire naam van op te richten vennootschap (incl. letters BV):
Wij kunnen bij KvK handelsnaamonderzoek laten uitvoeren. Bij verwarring kunt u dan andere naam kiezen
Statutaire zetel (vestigingsplaats): (kantooradres, postadres, e-mail en telefoon:
Doelomschrijving (kernactiviteiten):
Geplaatst en gestort kapitaal:
Soorten aandelen (meer keuzen mogelijk):

Nominale waarde van de aandelen (bijv. 1,-, 10,- 100,-):
Wel / geen raad van commissarissen?:

Zo ja, de volledige personalia van de Commissarissen opgeven:
Bij wie worden de aandelen geplaatst (aandeelhouder(s)) en in welke verhouding?:
Hoe wordt aan de stortingsplicht voldaan (contant of via inbreng, ingeval van inbreng van een onderneming de gegevens van deze onderneming vermelden):
STAP 2 - PERSOONLIJKE GEGEVENS
Naam:
E-mailadres:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Burgerlijke staat:


Legitimatiebewijs:


Nummer legitimatiebewijs:
Plaats afgifte legitimatiebewijs:
Datum afgifte legitimatiebewijs (dd-mm-jjjj):
Voeg scan legitimatiebewijs toe:
STAP 3 - BEVESTIGEN
Algemene voorwaarden:
Opdracht:

Velden gemarkeerd met zijn verplicht.